var code = 'bk';var dataid=161388;

看相识人五官相人术

 • 作者: 帝神小编
 • 来源: 帝神算命网
 • 2022-12-08

 人们往往都说“相由心生”,所以我们总是要通过对方的脸来分析一个人的全部,这也是每个人的习惯,下面就是我们总结的关于看相识人五官相人术与一看就不是常人的面相的全部内容,现在一起来看看吧!


看相识人五官相人术 一看就不是常人的面相


 看相识人五官相人术:

 耳

 耳如提起,名播人耳。两耳垂肩,贵不可言。耳白如面,名满天下。棋子之耳,成家立计。耳黑飞花,离祖破家。耳薄如纸,夫死无疑。轮廓桃红,性最玲珑。两耳如纸,贫穷无倚。耳如鼠耳,贫贱早死。耳反无轮,祖业如尘。耳有垂珠,衣食自足。耳薄无根,必夭天年。耳门广阔,聪明豁达。耳有城廓,寿命不促。


 眉

 眉高耸秀,威权绿厚。眉毛长垂,高寿无疑。眉毛润泽,求官易得。眉交不分,早岁归坟。眉如角弓,性善不雄。眉如初月,聪明超越。重重如丝,贪淫无守。弯弯如蛾,好色者多。眉长过目,忠直有禄。眉短于目,心性孤独。眉头交斜,兄弟各家。眉毛细起,不贤则贵。眉角入鬓,为人聪俊。眉俱旋毛,兄弟同胞。眉毛婆娑,男少女多。眉覆眉仰,两目所仰。


 印堂

 命宫光明,超群之士。印堂开阔,手操大权。刑狱色明,多逢吉事。林中骨起,喜学禅宗。神光闪闪,必近神仙。酒樽气恶,酒色忘身。嫔门色开,欢娱妻妾。巷路气暗,祸患风云。


 山根

 皎皎丰隆,灾病何染。亭亭伏犀,文昌可夸。莹然光彩,五福俱全。年寿相扶,百灾难入。绞痕低陷,宿疾沉疾。枯陷尖斜,终身灾厄。


 目

 目秀而长,必近君王。眼似鲫鱼,必定家肥。目大而光,多进田庄。目头破缺,家财歇灭。目露四白,阵亡兵绝。目如凤鸾,必定高官。目有二角,其人必恶。目知眉长,愈益田庄。目睛如凸,必定夭折。赤痕侵瞳,官事重重。目烈有威,万人皈依。目如羊目,相刑骨肉。目如蜂目,恶死孤独。目如蛇睛,狼毒孤刑。目尾相垂,夫妻相离。红眼金睛,不认六亲。


看相识人五官相人术 一看就不是常人的面相


 颧骨

 颧高印满,有权有威。双颧插天,万人皈依。独颧无面,中年败业。有面无颧,为人少力。颧高鼻陷,多成多败。鼻高颧拱,主多帮助。女子颧高,必夺夫权。颧高如峰,破杀三夫。青气侵颧,兄弟口舌。白气绕颧,兄弟防厄。


 鼻

 鼻如截筒,衣食丰隆。孔仰露出,夭折寒索。鼻如鹰嘴,取人脑髓。鼻有三曲,孤独破屋。鼻有三凹,骨肉相拋。准头而直,得外衣食。准头丰起,富贵无比。准头带红,必走西东。鼻若露骨,一生泊没。准头垂肉,贪淫不足。准头圆肥,足食丰衣。准头尖薄,孤贫削弱。鼻耸天庭,四海驰名。鼻梁无骨,必夭寿没。鼻露见梁,客死他乡。鼻准尖斜,心事勾加。


 人中

 人中深长,其裔永昌。人中短促,子孙不足。人中高厚,寿年不久。人中广平,养子不成。


 法令

 法令分明,富贵有威。法令短尖,贫而夭贱。长至地阁,福寿可信。短而入口,饿死无疑。法令冲破,缺柴少米。绞理圆长,足食丰衣。


 口

 口角如弓,位至三公。口如含丹,不受饥寒。口如撮聚,人贱如狗。口如缩囊,饥死无粮。口如吹火,饥寒独坐。口如缩螺,常乐独歌。龙臂凤口,不可为友。纵理入口,饿死不久。口宽舌薄,心好歌乐。口边紫色,贪财招祸。口开齿露,心无机谋。口中有理,丰财足禄。


文章来自♀帝神♀算命网,未经允许♀不得♀转载!

展开全文